Mezinárodní konference ITAPA 2014: Future is TODAY

Konference se bude konat 11.-12. listopadu tradičně v Bratislavě. Současně s konferencí ITAPA probíhá jedinečná soutěž projektů, které realizují vizi modernizace veřejné správy pomoci ICT „Cena ITAPAITAPA Distinction Awards“. Jako členka poroty této soutěže, tuto akci doporučuje českým zájemcům o problematiku elektronického vládnutí ředitelka EPMA, PhDr. Irina Zálišová. Více na www.itapa.sk


Vyšel  newsletter projektu MAPPING

Čtěte online nebo si stáhněte pdf.


Dialog se stakeholdery projektu MAPPING se dostává do plného proudu

Jádro projektu MAPPING  tvoří důležitá složkamobilizace a dialog nejširšího spektra aktérů nejen z oblasti ICT ale společnosti jako takové. V této snaze byl v květnu odstartován dialog na konferenci v Římě , kde se sešlo téměř sto účastníků nejen z Evropy. V září pokračovaly konzultace na národních úrovních ve formě Focus Groups s experty z různých oblastí spojených s vládou nad internetem (Internet Governance), soukromí a práv duševního vlastnictví. Na základě těchto konzultací bude sepsán report, který bude sloužit k vytvoření důležitých výstupních dokumentů projektu MAPPING, jako jsou akční plány a politická doporučení.

 


Extraordinary General Assembly Rome


Pozvánka na konferenci

EPMA si vás dovoluje pozvat na druhý ročník ONE Conference Brussels 2014, který se bude konat za účasti expertů, zástupců regionů a politiků v Bruselu 24. dubna 2014. Čtěte více zde

ONE Conference v Bruselu


     EMAT logo

Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci Příručky pro poradce migrantů, která byla vytvořena v rámci evropského projektu EMAT (http://www.migrant-toolkit.eu). Příručka je určena pro všechny instituce a osoby zabývající se kariérovým poradenstvím, zaměstnáváním, pomocí cizincům i migrací obecně. Součástí setkání bude neformální diskuze o problémech a zkušenostech při zaměstnávání cizinců v ČR.

Kdy: 15. 1. 2014, 15:00-17:00

Kde: Novotného lávka 5, Praha, budova Českého svazu vědeckotechnických společností

Máte-li zájem, prosíme, o nezávazné potvrzení Vaší účasti na kontakt níže.

Pozvánka ke stažení v pdf

Radek Bejdák, bejdak@epma.cz ,tel. +420 607 217 937
 


PF 2014

 


 

Archiv zpráv