Mapa aktérů a tématsystému správy internetu

Nápad vytvořit interaktivní tematickou online mapuproblematice Internet governance začalo realizovat seskupeni expertůThe GovLab a Second Rise s podporou Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). NETmundial Solutions Map je nástrojem, který podpořit sdílení informací a spolupráci široké odborné veřejnosti na principu „co-working“. Je vytvořenávyužitím dlouhodobého výzkumného úsilí GovLaboblasti distribuovaného systému správy internetu, beta verze mapy zde  https://map.netmundial.org/. Projekt odráží  principy, které byly zformuloványprohlášení NETmundial Multistakeholder Statement v dubnu 2014 s cílem podpořit inkluzivní, spontánní, participativní systém správy Internetu, který definoval dnešní podobu internetu.


Kulatý stůl Open Innovation in the Proprietary World

19. března 2015 proběhl v Ženevě v prostorách Diplo Foundation, partnera EPMY v projektu MAPPING, kulatý stůl na téma “Open Innovation in the Proprietary World”. Moderovaná diskuze s experty z celého světa se zaměřila na současnou situaci v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví (IPR protection) a jejího vlivu na inovace, ekonomický růst a budoucnost tzv. otevřené inovace v proprietárním světě. Mezi 50 účastníky z celého světa vystoupila i Julia Reda, nejmladší členka Evropského Parlamentu, která je m.j. spoluzakladatelkou parlamentní meziskupiny k Digitální agendě. Krátké video s jejím příspěvkem je k dispozici zde: část 1, část 2


Identity management - praktický seminář pro veřejnou správu zemí sousedících s Rakouskem

Seminář organizuje Federální kancléřství Rakouska ve Vídní, 19. – 20. března 2015 pod názvem Moderní, bezpečný a důvěryhodný Identity management. Předběžnou agendu setkání najdete zde.

V případě zájmu o účast, zaregistrujte se tady:http://sektioniii.bka.gv.at/reg_identitymanagement/registration.php. Na základě registrace obdržíte fakturu na 300 EUR, a po zaplacení faktury dostanete potvrzení o účasti. Částka pokrývá jen organizaci semináře, ale ne cestovní výlohy nebo stravu.

Více o Identity managementu najdete v krátkém úvodu k semináři tady.


PF 2015


ONE

Projekt ONE vybrán na výstavu v Bologni

Projekt ONE (Síť observatoří zaměřených na zvýšení absorpce strukturálních fondů v oblasti IKT, leden 2012 - červen 2014) byl vybrán na výstavu plakátů na Fóru pro meziregionální spolupráci programu INTERREG IVC v italské Bologni. Fórum se konalo ve dnech 2. - 3. 12. a z celé Evropy přilákalo politické činitele i odborníky, kteří pracují v oblastech výzkumu a inovací, konkurenceschopnosti malých a středních podniků, nízkouhlíkové ekonomiky, životního prostředí a účinného využívání zdrojů - tedy čtyř oblastí nového programu INTERREG EVROPA připraveného pro období 2014-2020.

Součástí této akce byla výstava plakátů, která představovala 40 nejlepších projektů vybraných na základě kvality jejich informací a vizuálních materiálů. Ze všech projektů INTERREG, které se přihlásili, byl mezi nejlepšími označen ONE.

EPMA je obzvláště hrdá na tento úspěch, protože jsme v projektu byli zodpovědní za propagační a komunikační aktivity, tedy za veškeré vizuální a komunikační materiály.


Lepší propojení s praxí

Tři tematické komunity moderované EPMA byly přesunuty z komunitní platformy ePractice na celoevropskou platformu pro spolupráci Joinup, https://joinup.ec.europa.eu/. Migrace se konala začátkem prosince 2014. Joinup jako kolaborativní platformu spustila Evropská komise v r. 2011 a financovala z prostředků EU prostřednictvím programu ISA.  Od té doby zahrnuje bývalé platformy OSOR.eu - Open Source Observatory and Repository a SEMIC.eu – Semantic Interoperability Centre Europe, a nově také všechny komunity a platformy ePractice.eu.

Joinup nabízí řadu služeb, které se zaměřují na odborníky nejen v oblasti e-Government. Chcete-li využít Joinup platformy, musíte pouze projít jednoduchým registračním procesem.

 


EPMA SLAVÍ 10 LET

Zveme všechny své příznivce a zájemce o naše aktivity na seminář k 10. výročí založení EPMA,
který proběhne na Krajském úřadě v Jihlavě, odpoledne 19. listopadu pod názvem
Vysočina v digitálním věku: příležitosti a hrozby. Pozvánka a program zde.

Publikace vydaná k příležitosti 10. výročí ke stažení zde


Vyšel  newsletter - Special edition - projektu MAPPING

Čtěte online nebo si stáhněte pdf.


Mezinárodní konference ITAPA 2014: Future is TODAY

Konference se bude konat 11-12. listopadu tradičně v Bratislavě. Současně s konferencí ITAPA probíhá jedinečná soutěž projektů, které realizují vizi modernizace veřejné správy pomocí ICT „Cena ITAPA – ITAPA Distinction Awards“. Jako členka poroty této soutěže, akci doporučuje českým zájemcům o problematiku elektronického vládnutí ředitelka EPMA, PhDr. Irina Zálišová. Více na www.itapa.sk


Vyšel  newsletter projektu MAPPING

Čtěte online nebo si stáhněte pdf.


Dialog se stakeholdery projektu MAPPING se dostává do plného proudu

Jádro projektu MAPPING  tvoří důležitá složka – mobilizace a dialog nejširšího spektra aktérů nejen z oblasti ICT ale společnosti jako takové. V této snaze byl v květnu odstartován dialog na konferenci v Římě , kde se sešlo téměř sto účastníků nejen z Evropy. V září pokračovaly konzultace na národních úrovních ve formě Focus Groups s experty z různých oblastí spojených s vládou nad internetem (Internet Governance), soukromí a práv duševního vlastnictví. Na základě těchto konzultací bude sepsán report, který bude sloužit k vytvoření důležitých výstupních dokumentů projektu MAPPING, jako jsou akční plány a politická doporučení.

 


Extraordinary General Assembly Rome


Pozvánka na konferenci

EPMA si vás dovoluje pozvat na druhý ročník ONE Conference Brussels 2014, který se bude konat za účasti expertů, zástupců regionů a politiků v Bruselu 24. dubna 2014. Čtěte více zde

ONE Conference v Bruselu


     EMAT logo

Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci Příručky pro poradce migrantů, která byla vytvořena v rámci evropského projektu EMAT (http://www.migrant-toolkit.eu). Příručka je určena pro všechny instituce a osoby zabývající se kariérovým poradenstvím, zaměstnáváním, pomocí cizincům i migrací obecně. Součástí setkání bude neformální diskuze o problémech a zkušenostech při zaměstnávání cizinců v ČR.

Kdy: 15. 1. 2014, 15:00-17:00

Kde: Novotného lávka 5, Praha, budova Českého svazu vědeckotechnických společností

Pozvánka ke stažení v pdf


PF 2014

 


 

Archiv zpráv