Pozvánka na konferenci

EPMA si vás dovoluje pozvat na druhý ročník ONE Conference Brussels 2014, který se bude konat za účasti expertů, zástupců regionů a politiků v Bruselu 24. dubna 2014. Čtěte více zde

ONE Conference v Bruselu


     EMAT logo

Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci Příručky pro poradce migrantů, která byla vytvořena v rámci evropského projektu EMAT (http://www.migrant-toolkit.eu). Příručka je určena pro všechny instituce a osoby zabývající se kariérovým poradenstvím, zaměstnáváním, pomocí cizincům i migrací obecně. Součástí setkání bude neformální diskuze o problémech a zkušenostech při zaměstnávání cizinců v ČR.

Kdy: 15. 1. 2014, 15:00-17:00

Kde: Novotného lávka 5, Praha, budova Českého svazu vědeckotechnických společností

Máte-li zájem, prosíme, o nezávazné potvrzení Vaší účasti na kontakt níže.

Pozvánka ke stažení v pdf

Radek Bejdák, bejdak@epma.cz ,tel. +420 607 217 937
 


PF 2014

 


Pozvánka na workshop

Workshop invitation


Pozvánka na Mezinárodní kongres ITAPA 2013

ITAPA conference

ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) je od roku 2002 najvýznamnejším a najväčším cyklom podujatí na Slovensku, ktorých poslaním je:

  • Sprostredkovať informácie o najnovších trendoch, projektoch a riešeniach v oblasti eGovernmentu nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia
     
  • Vytvoriť nezávislú platformu a priestor pre otvorenú diskusiu kľúčových predstaviteľov slovenského eGovernmentu so zástupcami odbornej a širokej verejnosti articipujúcimi na procesoch informatizácie spoločnosti
     
  • Oceňovanie a podpora najlepších zrealizovaných projektov súťaže Cena ITAPA v dvoch hlavných kategóriách: „Nové služby“ a „Zlepšovanie procesov“

více informací zde nebo na itapa.sk


Horizon 2020

The Committee of the Regions invites you to take part in the final stage of the assessment of Europe 2020 strategy in view of its rethinking in the forthcoming new EU legislature.

The CoR will contribute to this rethinking with a Political Declaration on the Future of Europe 2020 as seen by EU cities and regions addressed to the European Council, to the new European Parliament to be elected in May 2014 and to the new European Commission which will start working in January 2015.

The intense monitoring and assessment activity carried out since December 2012 has led to the conclusion that Europe 2020 is not delivering up to its promises and is not providing local and regional authorities in the EU with the strong support they need to tackle the challenges of overcoming the recession and promote growth and jobs.

To support the CoR's Mid-Term Assessment and Political Declaration on the Rethinking of Europe 2020, the Committee of the Regions has launched an
Online Consultation in all EU languages
(open from 2 September to 11 November 2013)
All 12 short questions are multiple-choice.
Further comments can be added if needed (optional).

To answer the questions, which can be downloaded for preliminary examination, please click here.

The outcome of this poll will be annexed to the Mid-Term Assessment Report and to the Political Declaration to be published at the European Summit of EU Cities and Regions in March 2014.Book of Proccedings

ONE Konference Praha: výsledky a výstupy

Konference ONE, která se konala v Praze dne 18. dubna 2013, nabídla svým více než 150 účastníkům řadu poutavých prezentací i přínosných diskusí s více než 30 přednášejícími. Koordinátorka projektu ONE paní Desiree Bua (CSI, Itálie) oficiálně zahájila konferenci a uvedla přítomné do problematiky spolu s ředitelkou konference paní Irinou Zálišovou (EPMA, Česká Republika). Následoval pak „zahřívací panel“ vedený panem Jeremy Millardem z Dánska. Strategie a vize nastíněné dopoledními přednášejícími byly pak odpoledne obohaceny detailními diskusemi během šesti paralelních sekcí. Většina prezentací z celého dne je v současnosti k dispozici na webové stránce konference, všechny textové příspěvky byly pak vydány v podobě sborníku, který byl rozdán účastníkům konference, a v elektronické podobě ho najdete zde.


SEED picture

Projekt SEED na konferenci ISSS 2013

Představitel konsorcia projektu SEED z Plzeňského kraje představil projekt na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě – ISSS 2013 (www.isss.cz), která se začátkem dubna konala v Hradci Králové. Na tento již 16. ročník ISSS se sjelo přes 2000 účastníků. Za oba dny konference se odehrálo přes dvě stovky přednášek a prezentací a v rámci programu se uskutečnila také řada významných setkání, jednání a diskusí. Projekt SEED byl prezentován v rámci sekce s titulem “Informatizace územních samospráv I.”


Projekt SEED na mezinárodní konferenci ONE 2013

(18. duben)

Představitelé konsorcia projektu SEED z Plzeňského Kraje a agentury EPMA představili projekt na Konferenci ONE, která se konala v dubnu v Praze s podtitulem Digitální vládnutí: od lokálních dat k evropským strategiím.

Konference, která byla spoluorganizována Agenturou EPMA (www.epma.cz) a partnery projektu ONE (www.oneproject.eu), se zúčastnilo přes 150 odborníků, zástupců veřejného, třetího I soukromého sektoru, kteří diskutovali na témata jak probíhají rozhodovací procesy, co přináší zapojení veřejnosti do vládnutí, jakou roli v tom hrají strukturální fondy a jak v tom všem dosahovat lepších výsledků pomocí IKT (Informační a komunikační technologií).

Projekt SEED, který byl uveden jako jeden z iniciativ spolupracujících s konferencí, byl prezentován během odpolední sekce nazvané „Přehodnocování zapojení občanů“. Během této sekce byly prezentovány zajímavé případové studie o umožňování zapojení občanů na lokální úrovni pomocí IKT.


Tisková zpráva: JSTE ZAMĚSTNATELNÍ? ZNÁTE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE? OTESTUJTE SE!

18. března 2013

V rámci mezinárodní kampaně „Get Online Week 2013“ si v české verzi mohou uživatelé ověřit své schopnosti v oblasti informačních technologií, jež jsou často klíčové při hledání zaměstnání, nebo vyhrát věcnou cenu. Dotazník, jehož vyplnění vám nezabere více než 5 minut, napomůže lepšímu vyhodnocení kampaně, najdete ho zde: http://counter.getonlineweek.eu/. Vyzýváme tedy veřejnost k návštěvě stránek Getonline.cz! 10 vylosovaných osob, které vyplní dotazník, získá věcnou cenu, populárně-naučnou knihu „Bezpečnost dětí na Internetu“ (nakl. Computer Press, 2013). Dále je k dispozici srozumitelný test dovedností Skillage, jenž naleznete na adrese www.getonline.cz, v němž se po zodpovězení jednotlivých otázek rovnou dozvíte správné odpovědi. Pro doplnění základních znalostí práce s PC a informačními technologiemi je k dispozici výukový kurz Intel PC Basics (pro počítače s procesorem Intel).

Tisková zpráva ke stažení DOC a PDF


Tisková zpráva: SPOJUJEME SÍLY PRO PODPORU DIGITÁLNÍ EVROPY

11. března 2013

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) a Agentura pro evropské projekty & management (EPMA) se připojují ke kampani „Get Online Week 2013“.

Tisková zpráva ke stažení DOC a PDF


EPMA se stala národním partnerem kampaně Get Online Week i v roce 2013!

Agentura do kampaně plánuje zahrnout na 6.000 subjektů jako jsou vzdělávací centra věnující se informačním technologiím, knihovny, státní a obecní organizace, školy a privátní subjekty.

Do kampaně byli jako hlavní partneři přizváni  NCBI (Národní centrum bezpečnějšího internetu), Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

detaily v angličtině zde


Otevrena data

Chceme otevřená data!
Výzva k Mezinárodnímu dni otevřených dat

V Praze dne 12. února 2013

Fond Otakara Motejla vyzývá vládu České republiky a jednotlivá ministerstva, aby přijaly za svůj princip otevřených dat a plnily v oblasti zveřejňování datových zdrojů své závazky. V rámci iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí ze dne 4. dubna 2012 Česká republika přislíbila zveřejnit deset nejdůležitějších datových zdrojů ve formátu otevřených dat do konce loňského roku. Faktem je, že dosud byl uvolněn pouze jediný, tudíž svého závazku nedostála.

více zde


SEED logoVyšel 3. newsletter projektu SEED

V tomto newsletteru najdete:
- Litevský pilotní projekt: Občané využívají QR kódy
- SEED na Fireta de Nadal 2012
- Open Meeting Open Government
- Pozvánku na ONE Conference Prague 2013
   a mnoho dalších zde


www.eu-xchange.com


Zviditelněte práci vaší organizace

Průzkum dopadu eInclusion aktérů v oblasti digitální gramotnosti, dovedností a začlenění v rámci cílů Digitální agendy pro Evropu

 V rámci Evropské unie poskytují různé organizace přístup a školení v informačních a komunikačních technologiích (IKT) spolu s dalšími službami pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením, jako např. lidé zaměstnaní v upadajících výrobních odvětvích, ženy, starší osoby, osoby se zdravotním postižením, a přistěhovalci - abychom jmenovali alespoň některé. Od základní počítačové gramotnosti, k on-line vzdělávání, až po podporu zaměstnanosti a přístup ke službám eGovernmentu. Tyto organizace přispívají k vytváření bezpečnější a otevřenější společnosti. Pokud je vaše organizace součástí tohoto důležitého ekosystému, je velmi důležité, aby byla vaše práce uznána. Vyplňte tedy prosím krátký průzkum a dostaňte se na mapu evropských eInclusion aktérů!

Průzkum je možné vyplnit v češtině či ve slovenštině.


ONE logo

Vyšel 2. newsletter projektu ONE!

Čtěte online nebo si stáhněte pdf.

 


ONE logo

REGISTRACE na ONE Conference Prague 2013 – „Digital Governance: From local data to European policies“ (18. dubna) byla spuštěna. Nadále příjmáme abstrakty výzkumných článků, návrhy prezentací a případových studií. Více informací na webu projektu www.oneproject.eu.    

 


Iva Walterova: Transforming Government People, Process and Policy

V říjnu 2012 vyšel nový článek projektové manažerky EPMA I. Walterové v mezinárodním žurnálu „Transforming Government: People Process and Policy“ na téma digitální lokální agendy a jejího možného vlivu na překlenutí rozdílů ve společnosti. Více informací o článku je k dispozici na Emerald Publishing

 

 


SEEDSummit evropské organizace Telecentres Europe 2012: Pracovní příležitosti pro mládež a stárnutí on-line, Varšava, Polsko, říjen 2012

Představitel projektu SEED z krajského úřadu Plzeňského kraje a organizace EPMA představil projekt a jeho cíle účastníkům letošního summitu organizace Telecentre Europe, který se konal v říjnu ve Varšavě.

více zde


ONE Conference Prague 2013


Dovolujeme si Vás pozvat na devátý ročník konference EISCO, letos s podtitulem:

OPEN GOVERNMENT IN EUROPE: A Challenge for the Digital Local Agenda 

Letošní ročník konference EISCO je organizován ve spolupráci významných evropských sítí, lokálních a regionálních partnerů aktivních na poli Digitální lokální agendy. Agentura EPMA má to potěšení být mezi nimi.

Více zde


Nový web Digitální agendy pro Evropu

 

Evropská komise nedávno spustila nový web Digitální agendy pro Evropu! 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/


Realise the Potential of Collaboration

Digital Business Collaboration 2012, free One-Day Conference.
Thursday 18th October, National Museum of Wales, Cardiff.

Více o konferenci  zde


Školení v ITSM pro malé a střední firmy: poznatky a závěry

EPMA vstupuje tento podzim do poslední fáze mezinárodního projektu INNOTAIN IT, který je zaměřen na zefektivnění práce v malých a středních firmách (MSP) ve sféře užívání informačních technologií. Důraz je kladen na zlepšení systému řízení IT služeb (ITSM), prostřednictvím něhož jsou posilovány inovační procesy a inovační produkty firmy. Projekt obecně cílí ke zvýšení povědomí o ITSM a k překonání inovačních bariér ve firmách ve střední Evropě.

Celý článek zde


Seminář projektu PROGR-EAST Předobchodní zadávání veřejných zakázek

Inovativní technologie veřejných zakázek na podporu růstu konkurenceschopnosti ve veřejných službách v zemích střední a východní Evropy
 
Cílem závěrečného semináře projektu PROGR-EAST je upozornit členské státy EU na existující ale málo používanou novou koncepci Evropské unie pro proces veřejných zakázek - možnost veřejných zakázek v předobchodní fázi (anglicky pre-commercial procurement).
 
Kdy: 26. září 2012, 9:15
Kde: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Na Příkopě 3, Praha

Úplný program a kontakt na registraci naleznete zde


Konference Eurofondy pro podniky 2014+

Víte, kam směřovat své strategické plány, abyste dotace nepřenechali konkurenciPřijďte diskutovat společně s Petrem Očkem (ředitelem sekce fondů EU, výzkumu a vývoje při MPO), Miroslavou Kopicovou (ředitelkou Národního vzdělávacího fondu), Danielem Braunem (1. náměstkem ministra pro místní rozvoj) a dalšími odborníky pro oblast evropských peněz nad tématy týkajícími se nového dotačního období 2014 - 2020 a získejte informační náskok.

Pozvánka na konferenci (pdf)
Více na www.enforum.cz
 


Active ageing conference

Konference "Towards an active ageing at home”, která se koná 24-25. října v Barceloně je součástí aktivit Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity EY2012.

Cílem organizátorů konference je podpořit úlohu domova v aktivním a nezávislém stárnutí.  Sociální požadavky a bytová situace jsou zdrojem příležitostí pro odborné a ekonomické aktivity v různých oborech a veřejno-soukromé spolupráce. Témata konference zahrnují: zdraví, sociální služby, renovace a úprava domácností, asistenční technologie.

Pro více informací a registraci navštivte webové stránky konference zde.


ONE logo

Vyšel 1. newsletter projektu ONE!

Čtěte online nebo si stáhněte pdf.

 

 


EPMA se zapojila do projektu SEED jako výherce veřejné zakázky Plzeňského kraje 

Cílem projektu SEED je další rozvoj pozitivních výsledků evropských inkluzivních iniciativ e-Governance a posílení služeb e-Governmentu, zaměřených na občany prostřednictvím “cloud computingu” a velmi levné sítě zařízení interaktivní propagace veřejných služeb (i-PSA). Snahou je co nejvíce opětovně použít a dále šířit existující evropské, národní, regionální a komunální informace z veřejného sektoru (PSI) a tím zvýšit úsporu nákladů na e-Government a e-Governance. SEED znovu využívá existující PSI a seskupuje e-Government obsah za účelem zvyšování povědomí široké veřejnosti o e-Government službách dostupných v jejich místě pobytu i napříč Evropou. 

Od května 2012 poskytuje EPMA Plzeňskému kraji expertní služby v rámci tohoto projektu.

Více informací o projektu najdete na www.seed-project.eu


ONE ÚVODNÍ KONFERENCE

ONE logo

EPMA si vás dovoluje pozvat na úvodní konferenci projektu ONE, která se koná v Turíně. Tématem konference bude absorpční schopnost čerpání strukturálních fondů a srovnání mezi IKT politikou napříč regiony.

 

Datum: 30. květen 2012

Místo:  Museo Regionale di Scienze Naturali, Sala Conferenze, Via Giolitti, 36 - Torino (Italy)

Registrace a detailní program konference zde

 


 

Archiv zpráv