Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Evropská komise tuto veřejnou konzultaci pořádá s cílem zjistit, jak rychlé a jak kvalitní internetové připojení budou zainteresované strany pravděpodobně potřebovat po roce 2020. Cílem je tyto potřeby posoudit a lépe jim porozumět. Díky tomu bude možné formulovat veřejnou politiku tak, aby napomáhala investorům při zavádění sítí, jejichž konektivita obstojí i v budoucnu, a dále zajistit, aby mohli všichni uživatelé (tedy domácnosti, podniky, veřejné orgány atp.) plně využívat výhod digitální ekonomiky a digitální společnosti. Konzultace je určena všem občanům, podnikům, nevládním organizacím, veřejným orgánům a ostatním subjektům ze všech hospodářských odvětví (zemědělství, informační a komunikační technologie, vzdělávání, automobilový průmysl, služby atd.), která mají zájem na tom, aby byly jejich budoucí potřeby v oblasti internetové konektivity plně zajištěny.

Průzkum dostupný i v češtině zde


First General Assembly

Projekt MAPPING organizuje First General Assembly, které se bude konat 22.-23. září 2015 v Hanoveru. Na konferenci s podtitulem “From Privacy to Freedom of Expression: The Continuum in 2015-2020“ zazní témata jako

  1. Poskytuje základní právo na soukromí, svobodu tisku a projevu zároveň i právo na anonymní/šifrovanou komunikaci?
  2. Vliv informační a síťové bezpečnosti jako způsobu ochrany demokracie a základních lidských práv
  3. Odblokování kultury a stimulace pokroku
     

Podrobnosti zde.


Mapa aktérů a tématsystému správy internetu

Nápad vytvořit interaktivní tematickou online mapuproblematice Internet governance začalo realizovat seskupeni expertůThe GovLab a Second Rise s podporou Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). NETmundial Solutions Map je nástrojem, který má podpořit sdílení informací a spolupráci široké odborné veřejnosti na principu „co-working“. Je vytvořená s využitím dlouhodobého výzkumného úsilí GovLaboblasti distribuovaného systému správy internetu, beta verze mapy zdehttps://map.netmundial.org/. Projekt odráží  principy, které byly zformulovány v prohlášení NETmundial Multistakeholder Statement v dubnu 2014 s cílem podpořit inkluzivní, spontánní, participativní systém správy internetu, který definoval dnešní podobu internetu.


Kulatý stůl Open Innovation in the Proprietary World

19. března 2015 proběhl v Ženevě v prostorách Diplo Foundation, partnera EPMY v projektu MAPPING, kulatý stůl na téma “Open Innovation in the Proprietary World”. Moderovaná diskuze s experty z celého světa se zaměřila na současnou situaci v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví (IPR protection) a jejího vlivu na inovace, ekonomický růst a budoucnost tzv. otevřené inovace v proprietárním světě. Mezi 50 účastníky z celého světa vystoupila i Julia Reda, nejmladší členka Evropského Parlamentu, která je m.j. spoluzakladatelkou parlamentní meziskupiny k Digitální agendě. Krátké video s jejím příspěvkem je k dispozici zde: část 1, část 2


Identity management - praktický seminář pro veřejnou správu zemí sousedících s Rakouskem

Seminář organizuje Federální kancléřství Rakouska ve Vídní, 19. – 20. března 2015 pod názvem Moderní, bezpečný a důvěryhodný Identity management. Předběžnou agendu setkání najdete zde.

V případě zájmu o účast, zaregistrujte se tady:http://sektioniii.bka.gv.at/reg_identitymanagement/registration.php. Na základě registrace obdržíte fakturu na 300 EUR, a po zaplacení faktury dostanete potvrzení o účasti. Částka pokrývá jen organizaci semináře, ale ne cestovní výlohy nebo stravu.

Více o Identity managementu najdete v krátkém úvodu k semináři tady.


PF 2015


ONE

Projekt ONE vybrán na výstavu v Bologni

Projekt ONE (Síť observatoří zaměřených na zvýšení absorpce strukturálních fondů v oblasti IKT, leden 2012 - červen 2014) byl vybrán na výstavu plakátů na Fóru pro meziregionální spolupráci programu INTERREG IVC v italské Bologni. Fórum se konalo ve dnech 2. - 3. 12. a z celé Evropy přilákalo politické činitele i odborníky, kteří pracují v oblastech výzkumu a inovací, konkurenceschopnosti malých a středních podniků, nízkouhlíkové ekonomiky, životního prostředí a účinného využívání zdrojů - tedy čtyř oblastí nového programu INTERREG EVROPA připraveného pro období 2014-2020.

Součástí této akce byla výstava plakátů, která představovala 40 nejlepších projektů vybraných na základě kvality jejich informací a vizuálních materiálů. Ze všech projektů INTERREG, které se přihlásili, byl mezi nejlepšími označen ONE.

EPMA je obzvláště hrdá na tento úspěch, protože jsme v projektu byli zodpovědní za propagační a komunikační aktivity, tedy za veškeré vizuální a komunikační materiály.


Lepší propojení s praxí

Tři tematické komunity moderované EPMA byly přesunuty z komunitní platformy ePractice na celoevropskou platformu pro spolupráci Joinup, https://joinup.ec.europa.eu/. Migrace se konala začátkem prosince 2014. Joinup jako kolaborativní platformu spustila Evropská komise v r. 2011 a financovala z prostředků EU prostřednictvím programu ISA.  Od té doby zahrnuje bývalé platformy OSOR.eu - Open Source Observatory and Repository a SEMIC.eu – Semantic Interoperability Centre Europe, a nově také všechny komunity a platformy ePractice.eu.

Joinup nabízí řadu služeb, které se zaměřují na odborníky nejen v oblasti e-Government. Chcete-li využít Joinup platformy, musíte pouze projít jednoduchým registračním procesem.

 


EPMA SLAVÍ 10 LET

Zveme všechny své příznivce a zájemce o naše aktivity na seminář k 10. výročí založení EPMA,
který proběhne na Krajském úřadě v Jihlavě, odpoledne 19. listopadu pod názvem
Vysočina v digitálním věku: příležitosti a hrozby. Pozvánka a program zde.

Publikace vydaná k příležitosti 10. výročí ke stažení zde


Vyšel  newsletter - Special edition - projektu MAPPING

Čtěte online nebo si stáhněte pdf.


 

 

Archiv zpráv